Jindřich Krátký

3. 2. 1932, Tábor

Po středoškolských studiích na gymnáziu studoval od roku 1951 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná výchova u prof. Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Do roku 1983 působil jako pedagog, od roku 1984 se výtvarnému umění věnuje profesionálně. Táborský rodák Jindřich Krátký žije a tvoří v Blatné. Toto území se stalo prvotní, ale dodnes trvající inspirací pro jeho krajinomalbu, posléze se zabývá také figurativní malbou. V poslední době vítězí v celé jeho tvorbě cílené směřování k abstrakci, obecně čitelnému symbolu. Pro tak vnímavého autora, jakým je Jindřich Krátký, je samozřejmostí, že vzniklá díla v sobě nesou další naléhavá filozofická poselství, nutkavě odkazují jak na obecné, tak současné otázky soužití, života.

Svoji první výstavu připravil Jindřich Krátký spolu s Ladislavem Fládrem a Mirko Zdeňkem v roce 1960 v Domažlicích. Do současnosti pak prezentoval tvorbu na zhruba 40 samostatných či kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, patřil do tvůrčí skupiny P89. Celoživotně působil jako výtvarný pedagog na Blatensku.
© Artotéka města Plzně