Marie Lacigová

7. 3. 1928, Pardubice - 2. 4. 2020 Plzeň

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Pedagogické fakultě UK Praha (1951). Malířka, kreslířka, ilustrátorka, grafička vypravila řadu knih svými ilustracemi, např. pohádky, K. J. Erbena, B. Němcové, J. Š. Baara, ilustrovala Chodské a Plzeňské pověsti, mnohokrát vystavovala zejména v Plzni, členka UVU plzeňské oblasti, držitelka Historické pečeti města Plzně. Její tvorba se vyznačuje precizním podáním reálných motivů
se smyslem pro detail a důkladnou znalostí historických reálií (lidové kroje, květena atd.), není jí ale cizí ani fantazijní imaginace v pohádkových scénách. Zajímají ji plzeňské motivy od architektury, historie a folklóru, které mnohokrát zpracovala ve svých obrazech, kresbách a grafikách. Vybraná díla jsou charakteristická pro její tvorbu.
© Artotéka města Plzně