Ladislav Světlík

5. 3. 1937, Plzeň - 27. 1. 1981, Plzeň

Autor přesvědčivého výtvarného projevu byl autodidaktem, vyučeným soustružníkem kovů. Neúspěšně se hlásil na UMPRUM k Antonínu Strnadelovi, za nímž pak pravidelně dojížděl, aby u něho získal profesní průpravu, která by usměrnila jeho přirozený výtvarný talent. Světlíkova mnohotvárná, intelektuálně založená tvorba svědčí o urputném hledání. Rozsáhlou část práce Ladislava Světlíka představují grafické listy skvělé výtvarné úrovně, s vynikajícím smyslem pro sumární tvarovou charakteristiku a rytmus forem. Civilistním charakterem, sociální motivikou a tématem periferie se tyto práce hlásí k odkazu Skupiny 42. Pozoruhodné asambláže a komorní skulptury sestavované z kovových prvků (prstenců, osiček, ozubených kol apod.) připomínají strojkovou morfologii a mašinistickou fantomatičnost obrazů F. Grosse. Jinou linií Světlíkovy tvorby jsou imaginativně založené obrazy, které rovněž charakterizuje civilistní atmosféra a osobitě zpracovávaná problematika civilizace. K této poloze autorovy tvorby patří i kvalitní obraz z Artotéky města Plzně. Různorodost díla naznačuje hledačský charakter Světlíkovy tvorby, která stojí na pomezí civilismu a surrealismu a současně ji charakterizuje zřetelný etický rozměr a výtvarná kultivovanost. Svou kvalitou dokládá význam tohoto nezaslouženého outsidera a téměř zapomenuté solitérní osobnosti v historii plzeňského umění třetí čtvrtiny 20. století.

Ladislav Světlík za života prakticky nevystavoval. Jeho tvorbu měli diváci možnost šířeji poznat teprve dlouho po autorově smrti na samostatné výstavě v Galerii Jiřího Trnky v roce 2007, kterou uspořádala UVU plzeňské oblasti z iniciativy autorova bratra Zdeňka Světlíka. Ladislav Světlík se stal jednou ze znovuobjevených osobností plzeňského výtvarného umění na výstavě Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni připravené v roce 2008 Galerií města Plzně. Ve stejnojmenném katalogu k výstavě je tvorba Ladislava Světlíka dosud nejobšírněji zpracována.
© Artotéka města Plzně