Otakar Strýhal

29.10.1914, Plzeň - 3.12.2000, Dobřív

Otakar Strýhal vystudoval Obchodní akademii v Plzni. Po škole začal pracovat jako účetní a v letech 1940 až 1958 v plzeňské městské spořitelně. V roce 1946 se oženil s Františkou, rozenou Sokolovou z Dobříva, kam se přestěhoval a kde prožil zbytek svého života. Otakar Strýhal neabsolvoval systematické odborné vzdělání v oblasti výtvarného umění, ale udržoval kontakt s malíři Vincencem Benešem, Ludvíkem Kubou a Janem Slavíčkem a je považován za jejich neoficiálního žáka. V letech 1938 až 1950 byl členem a jednatelem Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni. V 50. a 60. letech se Otakar Strýhal věnoval malování západočeské krajiny. V roce 1966 připravil soubor 24 obrazů, z nichž 17 představovalo hrady v Čechách, například Loket, Lopatu, Radyni, Bečov, Krašov, Trosky aj. Soubor byl spolu s obrazy Strýhalova přítele, malíře Eustacha Kadlece, od listopadu 1966 vystaven prostřednictvím Art centra v uměleckém středisku Lafayette ve státě Indiana (USA). Výstava byla připravena jako putovní a v USA byla k vidění asi v deseti státech. Protože byla úspěšná, byla v roce 1969 v USA opakována, tentokrát v uměleckém oddělení koleje COE.
© Artotéka města Plzně