Bronislav Losenický

11. 12. 1933, Plzeň - 7. 5. 2006, Plzeň

Bronislav Losenický vystudoval Vyšší pedagogickou školu v Plzni a poté obor výtvarná výchova na FF UK v Praze, kde získal doktorát (1973). Od r. 1952 působil jako výtvarný pedagog na různých typech středních škol, působiště byl nucen měnit zčásti i v důsledku manipulací ze strany totalitního režimu. Po jeho pádu působil jako vysokoškolský učitel estetiky na Zpč. univerzitě v Plzni. Bronislav Losenický zasvětil pedagogické práci, vzdělání a výchově značnou část svého života – ještě ve druhé polovině devadesátých let, kdy již aktivně nevyučoval, inicioval a organizoval cyklus přednášek z dějin umění pro veřejnost v Zpč. galerii. Mimořádnou energii věnoval teoretické práci – jeho erudice a usilovná aktivita na tomto poli z něj učinila jednu z nejvýznamnějších osobností výtvarné kritiky a teoretické reflexe plzeňského regionu 2. pol. 20. st. Péči o regionální kulturu i kolegy výtvarníky, jimž otevíral bezpočet vernisáží pečlivě formulovaným úvodním slovem, musel nepochybně obětovat i čas, který by jinak věnoval vlastní tvorbě. Bronislav Losenický prošel po absolvování vlastního studia výtvarnými kurzy Jiřího Patery, od r. 1972 se účastnil kolektivních výstav.
Losenického tvorba je zasvěcena jednak přírodě, jednak současnému světu člověka. To prvé vnímá autor jako pozitivní svět emotivně prožívaného vitálního řádu, ve druhé oblasti diagnostikuje jako sociolog a psycholog samotu a patologickou degeneraci lidství v anonymní sebestředné sféře člověka odcizeného přirozenému světu. Tato dvojpólovost charakterizuje určitý étos autorovy vnímavosti a postojů. V oblasti přírodního světa hluboce čerpal z autentického prožitku krajiny a krajinných zákoutí, poznamenán silným přátelstvím s velkou postavou české krajinomalby Karlem Valtrem a vlivem jeho díla. V oblasti sociální tematiky se potemnělost jeho palety a výrazná úloha kresby snoubí s groteskností, někdy až obludnou karikaturou, jež manifestuje vyprázdněné, arogantní formy lidské bytosti v typech totalitního politika, úředníka apod. Témata lidské samoty a utrpení vyjadřuje Losenický s hlubokým vcítěním do bezpodmínečné osudovosti lidské individuality. V oblasti sociální tematiky vznikají charakteristické polyptychy i tematické obrazové řady, z nichž vychází i výběr děl zakoupených do Artotéky města Plzně.


Vystavoval od r. 1972 na řadě kolektivních výstav. Samostatně vystavoval např. v Praze (1984, 1990), v Plzni (1982, 1984, v r. 2004 mu Zpč. galerie připravila rozsáhlou retrospektivu s katalogem), v Klatovech (1993). Účastnil se výstavy Kolorismus – Jiří Patera a jeho škola v Plzni v Galerii města Plzně (GmP, 2003, katalog).
© Artotéka města Plzně