Miloslav Čech

11. 9. 1945, Zruč

Miloslav Čech po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru doc. L. Vacka zaměřeného na užitou malbu v architektuře, se Miloslav Čech vrátil na rodné Plzeňsko. Jeho výrazný talent mu umožňuje práci nejen v oblasti klasické malby, kresby a ilustrace, ale zejména v náročných nástěnných oborech. Od 80. let do současnosti vytvořil celou řadu pozoruhodných architektonických realizací, např. štukolustra ve Fakultní nemocnici v Plzni, v České národní bance v Plzni, pro budovu Západočeské univerzity v Plzni zpracoval mozaiku. Společně s V. Kotyzou vytvořil na domovní štít v Křižíkových sadech rozměrnou fresku s tématem plzeňských historických osobností. Své malířské práce představuje pravidelně od roku 1981 na samostatných a kolektivních výstavách doma i v zahraničí, např. na Slovensku, Německu, Polsku, Japonsku. Zabývá se také časopiseckou kresbou a knižní ilustrací. Vedle klasické malby olejem či akrylem znamenitě ovládá jako jeden z mála současných umělců enkaustiku.
© Artotéka města Plzně