Květa Monhartová

26. 3. 1938, Volyně

Soukromě studovala u malíře Jaroslava Kantora, pracovala ve zdravotnictví, v posledních letech jako pedagožka na Střední zdravotnické škole v Plzni. Zabývá se malbou, kresbou a užitou grafikou, ilustrovala několik knih. Je rovněž literárně činná, publikuje v regionálním časopisu Plž, kde vyšla v příloze i její první samostatná sbírka Židle. V současné době je předsedkyní umělecké skupiny P89. Malířská cesta Květy Monhartové se odvíjela
od realistického pojetí figury a zejména portrétu k uvolněnému expresivnímu projevu v duchu nové figurace v 60. a 70. letech a v posledních desetiletích k postmoderním obrazovým příběhům, kde kromě lidských postav hrají významné role i antropomorfizované podoby zvířat a věcí. Díla odrážejí intelektuální založení autorky a její pojetí člověka v duchu jungovské hlubinné psychologie. Zúčastnila se řady skupinových a tematických výstav (zejména se skupinou P89) v Čechách i v zahraničí, samostatně vystavuje od poloviny sedmdesátých let (Volyně, Plzeň, Praha, Písek, Rokycany, Františkovy Lázně, Řezno, Kodaň), její poslední samostatné výstavy se uskutečnily v Klatovech ( GKK, Galerie U Bílého Jednorožce, 2004) a v Domažlicích (Galerie bratří Špillarů, 2006). Dílo je reprezentativní ukázkou její tvorby.
© Artotéka města Plzně