Josef Hodek

12. 6. 1888, Hořehledy u Plzně – 14. 10. 1973, Plzeň

Josef Hodek byl český výtvarník - malíř a grafik. Výtvarně se vzdělával u svého otce malíře Josefa Hodka, u Josefa Váchala, K. Reisnera a Alessandra de Pian v Praze. V malířství se věnoval figurálním námětům, obrazy ze čtyřicátých let představovaly člověka v krajině při práci. Ve volné grafice upřednostňoval dřevoryt a litografii. Vytvářel soubory ex libris, vydával bibliofilská díla a ilustroval knihy. Působil také jako učitel na Slovácku, zabýval se mimo malby a kresby sběrem lidových písní, zapisoval lidové zvyky a obyčeje, popisoval život lidí v jednotlivých oblastech svého působení.
Vystavoval od r. 1921 v Praze, Plzni, Bruselu, Londýně, Lipsku a mnoha dalších městech. Od roku 1922 byl členem Spolku výtvarníků plzeňských, s nimiž rovněž vystavoval. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde.
© Artotéka města Plzně