Jaroslav Votlučka

Jaroslav Votlučka se narodil v Plzni v roce 1913. Na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové vystudoval architekturu (1932-36, Oldřich Blažíček, Cyril Bouda, Karel Pokorný, Jaroslav Horejc), získal zde profesuru kreslení. Působil jako středoškolský a později vysokoškolský pedagog výtvarné výchovy v Plzni. Od počátku se průběžně zabýval samostatnou tvorbou zaměřenou zejména na keramiku, plastiku a grafiku. Od roku 1935 byl členem ZSVU (tehdejší svaz výtvarných umělců). Spolu s autory B. Holakovským a V. Koukolíčkem se v roce 1960 stal autorem fontány ve Smetanových sadech v Plzni. Svým dílem je zastoupen ve sbírkách Západočeského muzea i Západočeské galerie v Plzni. Je autorem pamětní desky Vendelína Budila v Plachého ulici v Plzni. Zemřel v roce 1996 v Plzni.
© Artotéka města Plzně