Jiří Špinka

21.10.1944, Plzeň

Jiří Špinka vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor výtvarná výchova. Uměleckou činností Jiřího Špinky je restaurování, sochařství, řezbářství a medailérství. Špinka pravidelně představuje svá díla jak na společných výstavách UVU plzeňské oblasti od r. 1992, tak na samostatných výstavách v ČR i zahraničí. Jeho kinetické reliéfy jsou trvalou expozicí na zámku Červený Hrádek u Chomutova. Mezi významné realizace patří: Rekonstrukce plakety na Švehlův pomník v Chválenicích, medaile k výročí Západočeského muzea v Plzni, medaile Židovského muzea v Hartmanicích, pamětní medaile k otevření expozice historické zbrojnice Západočeského muzea v Plzni a další.
© Artotéka města Plzně