Luděk Míšek

10. 11. 1976, Plzeň

Studoval na SPŠ keramické v Bechyni (1991-1995) a Akademii výtvarných umění v Praze (1996-2003) v ateliéru prof. J. Zeithammla s pobyty v ateliéru prof. E. Přikryla (škola architektury, 2000-2001) a v ateliéru prof. M. Ullmanna (sochařská škola Stuttgart, 1999-2000). V roce 2000 obdržel Ateliérovou cenu AVU v Praze a v roce 2000 cenu Nadání Josefa a Marie Hlávkových. Žije a pracuje v Chrástu u Plzně a v Plzni, kde v současné době působí jako asistent na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Ve své volné sochařské tvorbě vychází z nonfigurativních geometrických forem v čistých i méně striktních podobách a způsobu jejich zpracování v závislosti na užitém materiálu (dřevo, různé druhy kovů, keramika, beton, sádra a další) od klasického modelování v hlíně s uplatněním sochařského rukopisu až po neosobní strojové obrábění dřeva nebo kovu. Materál nechává vyznít v přirozené podobě, jen občas se uplatňuje i povrchová úprava materiálu v rozpětí od tradičních způsobů patinování či polychromování až např. k polepování kovovou fólií. Míškovy plastiky a reliéfy se vyznačují monumentálním cítěním forem i v komornějším provedení. Umělec vystavuje od roku 2002, zejména skupinově, např. s dalšími absolventy Zeithammlova ateliéru AVU v Praze (Socha II, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, 2006, Socha III, Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích, 2007). Zúčastnil se i výstavy Finalistů 333 v NG – Veletržním paláci v Praze v roce 2008. Samostatně vystavoval např. s Benediktem Tolarem na výstavě Zvenku i zevnitř v Univerzitní galerii v Plzni v roce 2010 nebo s Petrem Jindrou v Muzeu severního Plzeňska v Mariánské Týnici (2009). V posledních letech se rovněž zapojuje do projektů GmP, např. tematická výstava Jasná zpráva, Plzeň (2007) nebo česko-německá výstava Čechy leží u moře, Stätischen galerie, Brémy a České velvyslanectví v Berlíně (2009).Vybrané dílo je reprezentativní ukázkou autorovy tvorby, vhodné pro Artotéku i formátem.
© Artotéka města Plzně