František Trčka

27. 7. 1934, Plzeň - 6. 9. 2015, Plzeň

S výtvarnou tvorbou na profesionální úrovni se setkal již na Obecné škole v Plzni prostřednictvím ředitele a učitele výtvarné výchovy, grafika a malíře Václava F. Eisenreicha (1992–1969), který „…vychoval řadu nadšených přátel výtvarného umění“, jak se o něm vyjádřil vynikající plzeňský autor Jan Wenig. Trčka také pokračoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně (1949–1953) a studia dokončil v Plzni na Vyšší pedagogické škole. Zde v letech 1954–1956 absolvoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy, kde jej vedl zmíněný Jan Wenig s asistentem Václavem Vodákem, malířem, ale také teoretikem a historikem plzeňského výtvarného života.
Několik měsíců působil jako učitel v Horažďovicích, po absolvování vojenské služby se však k učitelství nevrátil a našel si místo „v kultuře“, jako civilní zaměstnanec kulturního oddělení Ústředního domu armády. Tady se setkal s o něco starším umělcem Miroslavem Tázlerem, který zde rovněž působil. V šedesátých letech se věnoval užité a propagační grafice v Krajském kulturním středisku, odkud byl vyhozen v roce 1970, když odmítl podepsat souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do země. Přešel na Plzeňské výstaviště, kde se věnoval plakátové tvorbě a výtvarné koncepci výstav.
František Trčka byl spoluzakládajícím členem neoficiální skupiny amatérských výtvarníků Intensit (1967). Do oficiálních institucí vstoupit nechtěl, zůstal stranou socialistického SČVU i jeho nástupnické organizace UVU. Věnoval se především užité a propagační grafice, volná tvorba, tematicky zaměřená na přírodu a krajinu, pro něho měla okrajový význam, byť zde prokázal velmi dobré kreslířské schopnosti a cit. Do této oblasti patří i práce z plzeňské Artotéky. František Trčka byl prvním přirozeným rádcem a učitelem své dcery Šárky, vynikající grafičky, jejíž práce je rovněž zastoupena v Artotéce města Plzně.

Samostatně František Trčka nikdy nevystavoval, především z důvodu kritického odstupu k vlastní volné tvorbě. Setrval v anonymitě užité grafické tvorby, autorsky se pravidelně zúčastňoval pouze členských výstav skupiny Intensit.
© Artotéka města Plzně