Jiří Kornatovský

2. 3. 1952, Plzeň

Vyučil se v Plzni elektromechanikem,poté studoval na AVU v Praze u prof. A. Paderlíka a doc. J. Ptáčka (1982 – 1987). V letech 1981 – 1991 působil jako výtvarný pedagog na SUPŠ, od r. 1991 na PF UK v Praze. Žije a pracuje v Praze a Plasech.
Tvorbu Jiřího Kornatovského definuje fascinující pohroužení do problematiky graficky definované formy ve smyslu autonomní jednotky, která charakterizuje totalitu prostoru. Vyšel z grafik symbolicky chápaných elementárních tvarů, poté se jeho dílo rozvíjí v rozměrných velkoformátových kresbách pracujících s motivem výrazně prostorově formovaných ovoidních organických forem. Gesto plastického tvaru a prostorové křivky přibližuje Kornatovského práce výrazovému patosu a suverenitě dynamického baroka, včetně symbolického podtextu, který jeho práce sugerují. Repetitivní princip kresebné struktury a vymezuje výtvarné gesto rámcem těla a otevírá vnímateli univerzální rytmus společný jedinci a světu. Velký formát není samoúčelný, představuje mezní možnosti psychofyzické aktivity člověka v kresebném záznamu, který je svou nutnou procesuálností současně tematizací času. Převládající černý grafit či uhel vyvolává dojem formy pohlcující světlo, na něž současně táž temná forma paradoxně poukazuje svou hypertrofovanou plasticitou. Neidentifikovatelné univerzální útvary Kornatovského kreseb jsou výsostným uměleckým a spirituálním činem. Práce z Artotéky města Plzně představují grafickou tvorbu, rozvíjející se paralelně vedle velkoformátových kreseb a uplatňující – v nutném posunu, jaký vyžaduje jiné médium – obdobné principy.
Vystavuje samostatně od r. 1981 (klášter Plasy), v 80. letech se zúčastňoval legendárních konfrontací v Praze. Během posledních více než dvaceti let se zúčastnil bezpočtu kolektivních výstav doma i v zahraničí. V Plzni se zúčastnil výstavy tematické Les (GmP, 2005, katalog), v r. 2006 zde měl samostatnou výstavu (GmP). Jiří Kornatovský patří v českém kontextu k mimořádně respektovaným autorům.
© Artotéka města Plzně