Aktuální informace


Nová díla v Artotéce města Plzně | 2017

V roce 2017 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Jiří Špinka: "EU (Evropská unie)"
Miloslav Čech: "Cestou na keltské oppidum" (2005), "Střechy u Gottharda" (1976)
Otakar Strýhal: "Hrad Žebrák"

Jiří Slíva: "Klauni", "Kafka", "Kavárna", "Víno", "Pivo"

Více o autorech najdete v sekci Katalog autorů, jejich obrazy si lze prohlédnout v e-galerii.


Plzeňský salon 2017 - prezentace děl z Artotéky města Plzně

Dne 11. 7. 2017 byla zahájena letní výstava Plzeňský salon 2017 s podtitulem "Byli mezi námi" ve foyer Nového divadla, která připomíná odkaz již nežijících autorů z Plzně a Plzeňského kraje. V rámci této výstavy je prezentováno 21 děl z Artotéky města Plzně, např. Jiřího Patery, Pavla Maura, Klementa Štíchy, Františka Kolihy, Ladislava Světlíka, Stanislava Juríka, Miroslava Tázlera aj.


Nová díla v Artotéce města Plzně | 2016

V roce 2016 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Jaroslav Votlučka: "Při čtení" (1982)
Bohumil Sedláček: "Černé jezero" (1966), "V horském sedle" (1970), "Velký strom" (1999)
Josef Vališ: "Čekání na Godota" (2008)
Jan Vlček: "Pérák skokan" (2016)

Více o autorech najdete v sekci Katalog autorů, jejich obrazy si lze prohlédnout v e-galerii.


Výstava 20 let Artotéky města Plzně (prosinec 2015 - leden 2016)

Ve spolupráci s Galerií města Plzně zorganizoval Odbor kultury MMP výstavu mapující 20 let Artotéky města Plzně.


Nová díla v Artotéce města Plzně | 2015

V roce 2015 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Václav Sika: "Chodka II"
Bedřich Kocman: "Betelgeuse", "Sedmá polnice", "Epsilon Eridani"
Vladivoj Kotyza: "Vzpomínání"
Milan Maur: "Dubaj 16", "Dubaj 17"

Více o autorech najdete v sekci Katalog autorů, jejich obrazy si lze prohlédnout v e-galerii.


Nová díla v Artotéce města Plzně | 2014

V roce 2014 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Václav Benedikt: "Oblouky"
Pavel Maur: "Blankenburské střechy"
Štěpánka Bláhovcová: cyklus "O meu Diario do Porto" (Můj deníček z porta, 4 výtvarná díla)
Jan Vlček: "Pérák s prakem", "Pérák s míčem"

Více o autorech najdete v sekci Katalog autorů, jejich obrazy si lze prohlédnout v e-galerii.


Přijetí daru | 2014

Dne 19.6.2014 město Plzeň usnesením Rady města Plzně č. 748 přijalo do Artotéky dar - obraz "Papírna" od akademického sochaře Jaroslava Pleskala. Jedná se o olej na plátně, obraz vznikl v roce 2012.

Předání obrazu Pleskal_Papírna

Obraz si můžete prohlédnout v e-galerii.Nová díla v Artotéce města Plzně | 2013

V roce 2013 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Jaroslav Veselák: „Plaketa Jiřího Trnky“
Benedikt Tolar:  „Střecha“
Václav Malina: „Konstrukce podle barev III.“
Petr Štícha: „Šumavské nokturno“

Více o autorech najdete v sekci Katalog autorů, jejich obrazy si lze prohlédnout v e-galerii.


Výstava děl Artotéky města Plzně | 2013

Na jaře 2013 se v prostorách Galerie města Plzně konala ve spolupráci Odboru kultury Magistrátu města Plzně a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti výběrová výstava děl Artotéky města Plzně.

Několik fotografií z vernisáže výstavy:

Expozice výstavy I

Expozice II

Zleva - p. primátor Baxa, p. Monhartová (UVU), p. Sokolová (OK MMP), p. Potužáková (UVU)Nová díla v Artotéce města Plzně | 2012

V roce 2012 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Josef Haring: „RED-hot ground“
Barbora Motlová: „Na čekané“
Květa Monhartová: „Loutka“
Anna Kocourková: „Kavárna Louvre, Praha“
Karel Kocourek: „Z cyklu Pantha rhei“
Pavel Michalec: „Mystický galop“ a „Šperk“
Pavel Falátek: „7927-ar“ a „8513-ar“
Marie Lacigová: „Karel IV a Kašperk“, „Plzeňané ve svátečním kroji“, „Plzeň z výšky“ a „Plzeň od Lochotína“
Jaroslav Zapletal: „Prázdný měsíc“
Petr Bauer: „Do jiné dimenze“
Petr Renč: „Pocta Františku Pavlasovi“Nová díla v Artotéce města Plzně | 2011

V roce 2011 byla do Artotéky zakoupena tato díla:

Lukáš Kudrna: „Andělé z Bendovky I“,„Andělé z Bendovky II“
Luboš Vetengl: „Převislý dům“, „Břečťan na rohu“

Marek Škubal: „Hemžení“

Josef Hrubý: „Střihy XII“, „Průstřihy“, „Setkání“

Luděk Míšek: „Drak“

Eva Štýbrová: „Ze dveří galerie města Plzně“

Helena Vendová: „Osamělý“Nová díla v Artotéce města Plzně | 2009

Soubor výtvarných děl se v roce 2009 rozrostl o 3 obrazy významných plzeňských autorů, kteří dosud nebyli svými díly v Artotéce zastoupeni. Jedná se o Jana Jelínka, Karla Syku a jeden z nejvýraznějších talentů nastupující generace plzeňských výtvarníků - Barboru Motlovou.Nová díla v Artotéce města Plzně | 2008

V roce 2008 se soubor Artotéky rozrostl o 5 výtvarných děl autorů Jiřího Kovaříka, Jaroslava Pleskala, Pavla Janouškovce a Ivana Valy.Nová díla v Artotéce města Plzně | 2007

Rada města Plzně schválila svým usnesením č. 1209 ze dne 18.10.2007 nákup celkem 8 výtvarných děl čtyř plzeňských výtvarníků - Vladivoje Kotyzy, Ladislava Světlíka, Jiřího Hudce a Pavla Štýbra.


Katalog autorů

katalogu autorů si můžete přečíst medailonky výtvarných umělců, jejichž díla jsou součástí Artotéky města Plzně.Od 22. února do 1. dubna 2007 se v Galerii města Plzně, nám. Republiky 40, konala výstava

DESET LET ARTOTÉKY MĚSTA PLZNĚ

Návštěvníci výstavy se mohli seznámit s bohatou kolekcí uměleckých děl zejména plzeňských výtvarníků, kterou město Plzeň získalo do svého vlastnictví, a to nejenom prostřednictvím Artotéky města Plzně.

Výstavu pořádala Galerie města Plzně, o.p.s. ve spolupráci s Magistrátem města Plzně a za finanční podpory města Plzně a Ministerstva kultury ČR.

K výstavě byl také vydán katalog "Artotéka města Plzně 1996-2006 - 10 let".

Několik fotografií z vernisáže výstavy:

Expozice výstavy

Expozice výstavy II

JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně primátora pro kulturu

Uprostřed bývalý (Vladimír Líbal) a současný (MgA., Mgr. Roman Černík) vedoucí Odboru kultury MMP

V hudebním programu vystoupili Alena Kozáková (kytara) a Petr Vrobel (mandolina)

© Artotéka města Plzně