Jarmila Dytrychová

18. 8. 1946, Plzeň

Vystudovala střední odbornou školu výtvarnou v Praze (1961 – 1965), ve studiu pokračovala na VŠUP v Praze u prof. K. Svolinského a Z. Sklenáře. Zde se již specializovala na ilustraci a grafiku a této orientaci zůstala věrná i v samostatné tvorbě po ukončení studií, kdy se vrátila do Plzně (1972). Vedle grafické, ilustrační a knižní tvorby vznikaly ovšem i malby, výrazově a technicky ovlivněné kresebně-grafickým projevem s charakteristickou šerosvitnou měkkostí jemně odstupňovaných valérů a symbolistním vnímáním světla vyzařujícího z temných ploch. V tomto smyslu navazuje např. na tvorbu J. Zrzavého. Práce Jarmily Dytrychové je charakteristickým projevem poetického lyrismu a snivé něhy, interpretující vnitřní hodnoty lidské a přírodní skutečnosti v ireálném splynutí, vyjádřeném ve vysoce estetizovaném, až dekorativním pojetí. Práce z Artotéky města Plzně patří svou původní znakovou morfologií k nejosobitějším projevům autorčina díla.

Od r. 1973 se účastnila členských výstav SČVU, v sedmdesátých letech se představila na kolektivních výstavách v Plzni (1975), Praze (1977) a Českých Budějovicích (1987). Samostatně vystavoval v Plzni v r. 1986 a v r. 2000. Realizovala nástěnné malby v MŠ v Třemešné a v Lázeňském domě Střelnice v Mariánských lázních.
© Artotéka města Plzně