Dana Raunerová

5. 4. 1955, Cheb

V letech 1974 – 1978 studovala výtvarný obor na PF v Plzni, po studiích se věnovala pedagogické práci na různých typech výtvarných škol. Od r. 1997 působí jako odborná profesorka na SSUPŠ Zámeček (figurální kresba, malba, ilustrace, navrhování). Věnuje se kresbě, malbě a ilustraci, vytváří prostorové výtvarné návrhy a prvky pro různé interiéry, spolupracuje s Divadlem dětí Alfa.
Tvorba Dany Raunerové je definována dynamickou až vitalistickou hravostí a otevřeností výtvarné struktury i obsahového sdělení. Autorka se vyjadřuje expresivní malbou, založenou na spontánním kresebném gestu a živém, zářivě tónovaném koloristickém pojetí. Kompozice pracuje s otevřeným, vzdušným prostorem, vizuální realita je transformována do pádného, abstraktivního expresivistického gesta, jež mnohdy záměrně evokuje morfologii dětského kresebného záznamu. Důležitou úlohu hrají groteskní akcenty na rovině formy i obsahu, někdy i narativně motivované nebo opatřené literárním podtextem. Tyto karikaturní, a groteskní prvky těží z bezprostřední sugestivity a svěžesti spontánního dětského projevu a jeho specifického grafického gesta – autorka má pro ně mimořádnou empatii; do sebe uzavřený, vážný svět malby se díky tomuto pojetí až radikálně otevírá spontaneitě ryze pozitivních emocí a tvůrčí hry, expresivní traktace malby je v souvislosti s jasnou barevností současně často nositelem lyrické hodnoty. Tuto polohu vyjadřuje i práce získaná do Artotéky města Plzně. Obdobně jsou pojaty i kresby a ilustrace, ve kterých autorka může uplatnit ve větší míře určitou literární licenci a vkládat do výtvarné výpovědi i odkazy na vlastní svoji literární citlivost. V posledních letech se pracuje Dana Raunerová rovněž s digitální fotografií (Přibližné autoportréty aneb něco mezi mnou a vším). Fotografie je tu chápána jako možnost zkoumání sebe sama. V řadě variací vlastní tváře pracuje autorka opět s lyrickými i groteskními akcenty v expresivních spontánních modifikacích sebe sama.


Samostatně se představila (od r. 1984) v Plzni a v rámci plzeňského kraje, v r. 1991 vystavovala v Salcburku a v Pasově, v r. 1996 v Mnichově a Thürsheimu. Od r. 1984 se zúčastnila rovněž řady skupinových výstav v Čechách i v zahraničí. Je členkou plzeňské tvůrčí skupiny P 89 (viz zde, K. Frauknecht), s níž pravidelně vystavuje. Zúčastnila se výstavního projektu Od záchvěvu k erupci - Karel Frauknecht a dynamické malba v Plzni (GmP, 2004, katalog).
© Artotéka města Plzně