Jaroslav Kantor

14. října 1921, Praha - 11. května 1996, Plzeň

Jaroslav Kantor byl akademický malíř, grafik a operní pěvec. Je absolventem Státní grafické školy, Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Byl žákem profesora V. Nechleby. Věnoval se figurální malbě a portrétům. Do roku 1977 byl sólistou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde vytvořil velké množství operních rolí.
Jaroslav Kantor je autorem mnoha malířských děl, zejména v oblastech figurální tvorby a krajinomalby z okolí Prahy a Plzeňska. Během svých výletů, vycházek a pod vlivem okamžitých zážitků a dojmů zaznamenával vše výtvarně v oblasti perokresby a akvarelu.
© Artotéka města Plzně