Radovan Kodera

1960, Cheb

MgA. Radovan Kodera se narodil v Chebu a od roku 1974 žije v Plzni. Od druhé poloviny 80. let se věnuje fotografování a od roku 1992 pracuje jako fotograf Národního památkového ústavu v Plzni. Od roku 2012 působí jako pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2014 absolvoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je předsedou občanského sdružení Pro Photo a kurátorem výstav ve Velké a Staré synagoze v Plzni, autorem dokumentárních výstavních souborů Plzeň v Sametové revoluci 1989, Tady žili židé – Historie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiích, Osudy zmizelých (o holocaustu plzeňských židů), (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, Miroslav Zikmund 95. Vystavuje od začátku devadesátých let. Podílel se na několika výstavách a publikacích o architektuře a umění (Architekti meziválečné Plzně, Sochařství v architektuře XX. stol. na Plzeňsku, Plzeň v době secese, Loos – Plzeň – souvislosti ad.). Je také autorem projektu památníku obětem holocaustu z Plzeňska Zahrada vzpomínek v bývalé Pomocné synagoze v Plzni.
© Artotéka města Plzně