Alena Burešová

24. 3. 1945, Čerňachov (býv. SSSR) - 21. 5. 2010, Tachov

V letech 1959-1963 vystudovala obor malířství na SPŠ keramické v Karlových Varech, ve studiu pokračovala na VŠUP v Praze u O. Eckerta. Po ukončení studií v r. 1969 působila jako výtvarná pedagožka v Karlových Varech. Odborná průprava orientovala její práci na keramickou tvorbu (porcelán, elektroporcelán, šamot), tedy obor, který se kombinací vhodných materiálových vlastností a dekorativních možností stal oblíbeným médiem architektonického dekoru v exteriéru i interiéru. Práce Aleny Burešové se vyznačovala kultivovaným tvaroslovím, její výrazové hodnoty byly založeny na kombinaci dekorativních hodnot materiálu a naturalisticky modelovaných prvků, se snahou dosáhnout uvolněného, lyricky hravého dojmu s atraktivní estetickou působivostí. Tyto hodnoty umocnila přírodně orientovaná obsahová stránka autorčiny tvorby. Vždy se jednalo o přírodní svět příjemný a nevzrušivý, dotýkající se lidské vnímavosti s laskavou harmoničností. Tuto kultivovanou polohu autorčiny tvorby reprezentuje i práce z Artotéky města Plzně. Vedle přírodní tematiky inspirovala Alenu Burešovou rovněž literatura, svět dětí a lidská intimita, zrcadlící se ve všedních předmětech (tématika zátiší). S těmito tématy souvisí i užitá keramika s vysoce dekorativní hodnotou, jíž se autorka aktivně věnovala. Alena Burešová byla členkou plzeňské výtvarné skupiny P 89 (viz zde, Karel Frauknecht).

Vystavovala od počátku sedmdesátých let na členských výstavách SČVU a ČFVU, od roku 1974 se účastnila kolektivních výstav keramiky v zahraničí (Itálie, Německo, Francie, USA). Účastnila se i řady menších skupinových výstav v mnoha českých městech, společně vystavovala např. s manželem Milanem Hůrkou, rovněž keramikem. Je autorkou početné řady veřejných realizací v regionu západních Čech.
© Artotéka města Plzně