Ceny z fondu Artotéky


Cena 1. června

V souladu se Statutem města Plzně je Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), udělována za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

Cena může být udělena za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Cena 1. června sestává z tradičního symbolu Dne prvního zvonění, kterým je zvoneček s nápisem "Cena 1. června" a z věcného daru, obvykle výtvarného díla z fondu Artotéky města Plzně.

V letech 1996-2017 byla z fondu Artotéky darována laureátům Ceny 1. června tato výtvarná díla:

Název díla

Autor

Rok udělení

Laureát

Vlnění

Miroslav Tázler

1996

Roger Scruton

Brána

Jiří Patera

1997

Jefim Fištejn

Kresba II.

Jarmila Dytrychová

1998

Adam Michnik

Boží muka

Miloslav Čelakovský

1999

Vilém Prečan

Život ptáků I.

Milan Hůrka

2000

Ota Ulč

Kresba I.

Jarmila Dytrychová

2001

Petra Procházková

Trámy

Helena Vendová

2002

Jan Šibík

Pieta

Vladimír Líbal

2003

Jaromír Štětina

Chrlič

Jaroslav Zapletal

2005

Ivan Medek

Protektorátní krajina

Meditace

Bez názvu

 

Břečťan na rohu

Pérák s míčem

Sám

Jiří Patera


Jiří Kornatovský

Ivan Vala

 

 

Luboš Vetengl

Jan Vlček

Jiří Kornatovský

2010


2011

2014

 

 

2015

2016

2017

Jiří Gruntorád


Dana Němcová

Bohumil Doležal

Rudolf Battěk

Ivan Binar

Ladislav Hejdánek


Ostatní ceny z fondu Artotéky města Plzně:

Cena Design roku 1997 - Život ptáků II., autor Milan Hůrka

Cena Interiér roku 1998 - Kompozice III., autor Miloš Franče

© Artotéka města Plzně