Platná usnesení Rady města Plzně ve věci Artotéky města Plzně

Usnesení RMP č. 512 ze dne 5. října 1995
– založení Artotéky města Plzně

Usnesení RMP č. 652 ze dne 14. prosince 1995
– zřízení odborné poroty pro nákup výtvarných děl do majetku města (Artotéka města Plzně) jako poradního orgánu Rady města Plzně
– jmenování členů odborné poroty

Usnesení RMP č. 465 ze dne 2. května 2002
– odvolání dosavadních členů odborné poroty pro nákup výtvarných děl do majetku města (Artotéky města Plzně)
– jmenování členů odborné poroty

Usnesení RMP č. 892 ze dne 27. července 2006
– schválení prezentace výtvarných děl z Artotéky města Plzně na internetu včetně registrace kombinované ochranné známky pro název Artotéka města Plzně

Usnesení RMP č. 893 ze dne 27. července 2006
– jmenování členů odborné poroty pro nákup výtvarných děl do majetku města (Artotéky města Plzně)

Usnesení RMP č. 381 ze dne 11. dubna 2013
– odvolání 1 dosavadního člena odborné poroty pro nákup výtvarných děl do majetku města (Artotéky města Plzně)
– jmenování 1 nového člena odborné poroty

Usnesení RMP č. 208 ze dne 10. března 2016
– změna Statutu Artotéky města Plzně
- změna odborné poroty pro nákup výtvarných děl do majetku města  (Artotéka města Plzně)
- změna Statutu a Jednacího řádu této odborné poroty

 

© Artotéka města Plzně